نورپردازی خانه

۴ نکته برای نورپردازی خانه

طراحان آریا در این مقاله نکات مهم جهت نورپردازی خانه را برای شما علاقمندان به طراحی داخلی توضیح می دهد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۱٫اگر خانه ای دارید که به سبک سنتی و کلاسيک است، برای نورپردازی بھتر است ازلوستر استفاده کنيد. اگر فضای پذیرایی و اتاق نشيمن کوچک است، بھتراست که از لوسترھای کوچک استفاده کنيد و بالعکس در فضاھای بزرگ از لوسترھای بزرگ. به طور معمول، لوسترھایی که برای سبک ھای کلاسيک و سنتی طراحی می شوند، از برنج یا برنز ساخته شده اند. می توانيد از انواع لوسترھای به رنگ سرب ھم استفاده کنيد، چرا که این رنگ با این سبک هماھنگی دارد و می توان گفت که تاکيدی دوچندان بر این سبک دارد. اغلب در این سبک از نورپردازی لامپ ھای لوستر نمایان نمی شود و در بيشتر مواقع دارای حباب ھایی که روی لامپ ھا قرار می گيرند، ھستند.

نورپردازی خانه
نورپردازی خانه

۲٫اگر خانه ای به سبک ویکتورین دارید (مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بيستم که تحت تاثير سه عامل احيای سبک ھای گذشته، واکنش
به عصر ماشينی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل گرفته است)، بھتر است لوستری را انتخاب کنيد که دارای شيشه ھای منشور و یا
کریستال باشد. اغلب لوسترھایی که برای سبک ویکتورین طراحی می شوند، پایه ھا و حباب ھایی دارند که به نقوش گل آراسته ھستند. از دیگر
گزینه ھایی که می توانيد برای این سبک از خانه ھا انتخاب کنيد، لوسترھایی است که جنس بلور دارند.

نورپردازی خانه
نورپردازی خانه

۳٫در فضاھای داخلی مينی ماليستی (ساده و کوچک) از ایده ھای ساده کمک بگيرید. نورپردازی ھای ساده و بی پيرایه برای خانه ھای کوچک و
ساده می تواند از بھترین گزینه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی در تورفتگی ھای سقف و یا فضای مابين سقف کاذب با دیوار و نيز
استفاده از چراغ ھای متعدد و کوچک بر دیوار یا سقف در طول یک مسير، بسيار مفيد و مناسب است. در فضاھای مينی ماليستی و یا بسيار
ساده، استفاده از چراغ ھای خيلی ساده از جنس سراميک یا چوب توصيه می شود.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

نورپردازی خانه
نورپردازی خانه

۴٫در فضاھای مدرن و مجھز، به طور شخصی از چراغ ھای دست ساز استفاده کنيد. بھتر است این چراغ ھا کاربردی باشند تا تزئينی. استفاده از
چراغ ھای توکار برای سقف بسيار مناسب است. انواع چراغ ھای ریلی که بين سقف کاذب و دیوار تعبيه می شوند برای این سبک از خانه ھا توصيه
می شود. بھتر است برای لامپ ھای ھالوژنی که در دیوار و سقف تعبيه می شوند، کليد تایمر بگذارید تا نور ھالوژن ھا قابل تنظيم باشد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.