۶ نکته درباره کابينت

۶ نکته درباره کابينت

طراحان آریا در این مقاله ۶ نکته درباره کابينت را برای علاقمندان به طراحی داخلی شرح می دهد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۶ نکته درباره کابينت
۶ نکته درباره کابينت
 • ۱٫در آپارتمان ھای جدید امروزی که اپن ھستند و کابينت ھا از پذیرایی و اتاق ھای دیگر به راحتی دیده می شوند توجه به چيدمان و زیبایی کابينت ھا اھميت بيشتری پيدا میکند.
 • ۲٫توجه به چيدمان کابينت کمک میکند که خانه و آشپزخانه تان تميز و مرتب باشد.
  گاھی وقت ھا مجبور می شوید برای برداشتن یک وسيله تمام وسایل را به ھم بریزید. بھتر است لوازم و وسایلی را که کمتر از آنھا استفاده می کنيددر طبقات باتر و قسمت ھای عقبی کابينت قرار دھيد و وسایلی را که درطول روز چند بار از آنھا استفاده می کنيد در قسمت ھای جلویی قرار دھيد.
 • معمولا سایه کابينت ھا روی ميزھا و سایه ھود روی اجاق گاز می افتد و موجب می شود نور کافی برای انجام کارھای پخت و پز وجود نداشته باشد.
 • ۳٫توصيه میشود در آشپزخانه علاوه بر نور عمومی از نور موضعی ھم استفاده کنيد تا ھنگام کار نور کافی و دید بھتری داشته باشيد.
 • ۴٫برای صرفه جویی در فضا قابلمه ھای کوچک تر را در قابلمه ھای بزرگ تر قرار دھيد.
 • می توانيد قابلمه ھا و لوازمی که زیاد به آنھا احتياج پيدا میکنيد در کابينتھا و قفسه ھای قابل حمل قرار دھيد تا مجبور نشوید دایم در کابينتھا را باز و بسته کنيد و دسترسی راحت تری به وسایل داشته باشيد.
 • قرار دادن لوازم و وسایل برقی که به ندرت مورد استفاده قرار میگيرند روی کابينت و ميز آشپزخانه فضای زیادی میگيرند که برداشتن و قرار دادن آنھا در کابينت فضای زیادی در اختيارتان قرار میدھد.
 • ۵٫رنگھای قرمز و نارنجی به رنگھای مھيج و اشتھا آور معروف اند و میتوانيد در دکوراسيون آشپزخانه و انتخاب رنگ کابينت از آنھا استفاده کنيد.
 • ۶٫نصب پوستر و عکس ھای زیبا از ميوه ھا و سبزی ھا در آشپزخانه شما را به تغذیه سالم تشویق میکند و در رفتارھای غذایی سالم نقش دارد.
 • داخل یا روی در کابينتھایی که زیاد آنھا را باز و بسته می کنيد از این تصاویر استفاده کنيد.
 • طراحان آریا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
 • اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.