۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو

۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو 

طراحان آریا در این مقاله ۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو که در طراحی داخلی موثر می باشند ؛با شما علاقمندان به طراحی داخلی صحبت می کند.

۱٫اگر سبک ھای امروزی و مدرن را دوست دارید، بھتر است در کنار رنگ ھای شاد و آرام از بافت ھایی مانند سنگ مرمر، شيشه، چوب و فلزاتاستفاده کنيد .

با به کار بردن الگوھای تکراری مانند استفاده از گلدان ھای سفالی در جای جای خانه تاکيدی بر این سبک داشته باشيد.

۲٫در اتاق خوابی را که به سبک مدرن دکور می شود؛می بينيدکه رنگ غالب در این طراحی، سفيد و رنگ چوب است.

رنگ سفيد و رنگ چوب ھر دو در طبقه بندی دسته رنگ ھای خنثی قرار دارند.

ازخصوصيات بارز این دسته رنگ ھا، به وجود آوردن خطای دید است یعنی
علاوه بر خلق فضای گرم و دوست داشتنی، فضا را بزرگ تر از آنچه ھست،
نمایان می کنند.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو 
۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو

ھمچنين استفاده از کف پوش و دیوارکوب ھای چوبی در کنار رنگ ھای سفيد اتاق موجب به تعادل رسيدن جلوه ھای دیداری اتاق و مکمل بودن برای رنگ سفيد در اتاق می شود؛(استفاده از وسایل چوبی ویا به رنگ چوب در خانه ھایی که تنھا یک رنگ در آن فضا استفاده شده است و یا از رنگ ھای خنثی درآن بسيار به کاررفته است، توصيه می شود).

۳٫استفاده از نورھای موضعی متعدد در دیوار و سقف، فضایی با لغزش رنگی را حاصل شده است.

ھمچنين تفکيک فضای کمدھا، ميز توالت و فضای مطالعه در شب یکی از وظایف اصلی نورھای موضعی است.

یکی از مھم ترین اصول در نورپردازی اتاق خواب، وجود نورھای مجزا در کنار تخت خواب ھاست.

۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو 
۶ نکته درباره رنگ، بافت و الگو

۴٫با استفاده از صندلی راحتی با پوشش پارچه ای سفيد، یا به رنگ روشن ، با فرمی راحت و انتزاعی، می توانيد تاکيدی بر سبک مدرن اتاق داشته باشيد.

۵٫می توانيد فرش و یا موکتی پرزدار ھماھنگ با رنگ دیوارھا، پرده ھا و یا روکش ھای مبلمان انتخاب کنيد تا فضایی یکدست و ھماھنگ خلق کنيد.
موکت ھایی که رنگ روشن دارند، بھترین گزینه برای استفاده روی کف پوش ھای چوبی ھستند.

۶٫استفاده از گل و گياه و فلاورباکس ، فضای اتاق خواب را به فضایی آرامش بخش مبدل می کند و ھمچنين موجب افزایش روحيه افراد می شود.

طراحان آریا با سالها سابقه و خدمات در خدمت شما می باشد. اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.