۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه

۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه

طراحان آریا در این مقاله ۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه را برای شما علاقمندان به طراحی داخلی ارائه می دهد.

ما در اینجا نکاتی را برای زیباتر ساختن محل زندگیتان در عین اقتصادی و به صرفه بودن بدون هیچ هزینه اضافی و گزافی یادآوری می کنیم  .امیدواریم با به کار گیری این نکات از فضای دلنشین اطراف خود لذت ببرید. اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه
۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه

 

۱٫برای دکوراسيون زیبا و جذاب محيط زندگی خود حتما نيازی نيست از مبلمان گران قيمت استفاده نمایيد. توصيه می کنيم قبل از شروع خرید مبلمان و یا رنگ آميزی منزل خود سری به چند کتاب فروشی بزنيد.

با خرید کتب دکوراسيون ممکن است ایده ھای جالبی در مورد رنگ و نحوه چيده مان وسایل بگيرید.

۲٫گاھی می توانيد از وسایل و مبلمان قدیمی برای منزل خود استفاده نمایيد. وسایل و اشيایی که ممکن است در زیرزمين منزل شما بدون استفاده افتاده باشند یا بعضی از آن ھا را بتوانيد از مکان ھایی نظير جمعه بازارھا تھيه کنيد.

لا زم به ذکر است که در صورت علاقه به خرید از جمعه بازارھا سعی کنيد در آخرین ساعات روز مراجعه نمایيد تا بتوانيد با قيمت ھای مناسب تری خرید خود را انجام دھيد. از اینکه بر سر قيمت چانه بزنيد تا جنس مورد نظر را با قيمت مناسبی خریداری نمایيد اصلا خجالت نکشيد.

۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه
۶ نکته اقتصادی برای دکوراسيون خانه

 

۳٫در صورتي که محل سکونت خود را اجاره نموده اید و از رنگ آميزی و یا کفپوش آن رضایت ندارید، سعی نمایيد قبل از ھرگونه تغييرات با صاحب خانه مشورت نمایيد و وی را متقاعد کنيد که ھزینه رنگ آميزی و تغييرات را از اجاره کسر نماید.

۴٫رنگ آميزی و تغيير رنگ لوازم، ارزان ترین روش ممکن برای ایجاد تنوع در دکوراسيون می باشد. ضمن اینکه خود شما ھم می توانيد آن را انجام دھيد.

۵٫نقشه ھا و عکس ھای قدیمی را در صورتيکه قابی مناسب برای آن ھا پيدا کنيد از بھترین و ارزان ترین وسایل تزئينی دیوارھا می باشند.

۶٫ھدایایی را که دوستان و اقوام به عنوان ھدیه منزل جدید برای شما می آورند، لزوما در کمد و گنجه نگذارید. می توانيد از آن ھا در نقاط مختلف منزل جھت دکوراسيون استفاده نمایيد.
اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.کار