٧ نکته درباره دکوراسيون پاييزی

٧ نکته درباره دکوراسيون پاييزی

با تغييرات کوچکی در رنگ و طرح فضای زندگی خود می توانيد دکوراسیون پاییزی مناسب با فصل پاییز را به وجود آورید.

در فصول سرد ھر خانه ای احتياج به فضای گرم دارد که در آن احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته باشد.

کافی است که در ھرفصل یک یا چند عنصر چيدمان را تغيير دھيد تا به یک چيدمان متفاوت و متناسب با آن فصل خاص دست پيدا کنيد.
توجه داشته باشید ، با اضافه کردن کوسن ھایی با رنگ ھای تيره و تند در فضای اتاق نشيمن و  سالن پذیرایی، محيطی گرم و پر انرژی خلق می شود.
استفاده از آباژورھا و چراغ ھای روميزی دراتاق نشيمن می تواند نوری زیبا را به محيط اضافه کند.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

٧ نکته درباره دکوراسيون پاييزی
٧ نکته درباره دکوراسيون پاييزی

 

رنگ های مورد استفاده در دکوراسیون پاییزی

استفاده از نور زرد به ایجاد حس گرما در فضا بسيار کمک می کند.
با تغييراتی کوچک در ساختار چيدمان اتاق نشيمن می توانيد فضایی مناسب با فصل پایيز را به وجود آورید.

برای مثال صندلی ھا و مبلمان را اطراف شومينه و یا وسيله گرمازای اتاق بچينيد.

بھتر است صندلی ھا نزدیک به ھم و به گونه ای باشد که گفتگو راحت انجام شود.
می توانيد پارچه ھای بافتنی و پتوھای نازک را روی صندلی و مبل بيندازید تا چھره اتاق نشيمن تان عوض شود و فضای گرمی ایجاد شود.

٧ نکته درباره دکوراسيون پاييزی
٧ نکته درباره دکوراسيون پاييزی

روی کابينت ھای آشپزخانه ھم می توانيد از ھمان تکه ھای پارچه پشمی که در اتاق نشيمن استفاده شده است، به کارببرید تا نمایی یکدست و یکنواخت در خانه به وجودآید.
برای ایجاد حس گرمای بیشتر در خانه از قاب عکس، تابلوی نقاشی و مجسمه ھا و وسایل تزئينی با رنگ ھای گرم و تيره در چيدمان خانه استفاده کنيد.

این کار به ایجاد فضای گرم و صميمی در خانه کمک می کند و موجب القای حس گرما در فضای خانه می شود.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.