٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه

٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه

طراحان آریا در این مقاله ٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه را برای شما علاقمندان به طراحی داخلی ارائه می دهد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

به این نتيجه رسيده اید که خانه تان احتياج به تغييردکور دارد اما چطوری آن را طراحی ميکنيد؟
ممکن است در مغازه ھا پارچه ھای شيک و مبلمان ھایزیبائی دیده باشيد؛ اما معمولا به شما نمی گویند که دقيقاً چگونه تمامی این اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجه ای که دوستت دارید برای تزئين دکوراسيون خانه برسيد.
اگر روشھای تزئين را از متخصصان یاد بگيرید ھر اتاق را ميتوانيد به طور حرفه ای طراحی کنيد.

بسياری از افراد برای گرفتن ایده در آخر ھفته از نمایشگاھھا دیدن ميکنند و اکثراً قصد خرید ندارند.
فقط ميخواھند ببيند چگونه یک طراح دکوراسيون حرفه ای یک خانه ساده را به جای زیبائی برای زندگی تبدیل ميکند.

٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه
٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه

طراحان مثل تمامی افراد دیگر مشکلاتی در این راه دارند مثل :ایجاد شکل آسمان در یک اتاق کوچک، تقسيم کردن یک اتاق بزرگ و اتاقھای نشيمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب باشد.
آنھا ایده ھای مختلف در این زمينه و روش ھای عجيب و غریب را امتحان ميکنند بنابراین اگرازنمایشگاھی دیدن ميکنيد دنبال ایده ھای عملی باشيد که کمک ميکند فضای خانه تان را تغيير دھيد .
مثلا روشھای مختلف تزئين دیوارھا (بعضی از طراحان به جای رنگ یا کاغذ دیواری از پارچه استفاده  ميکنند ) پرده ھا و کف و انواع گوناگون مبلمان و ترکيبات رنگی که پيش از آن به آنھا فکرنکرده اید.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه
٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه

پيشنھادات طراحان بزرگ

ما در اینجا پيشنھادات طراحان بزرگ را برای طراحی ھر اتاق جمع کرده ایم تا به شما کمک کنيم از نظرات آنھا برای تغيير خانه تان استفاده کنيد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

 • کف اتاق را به صورت شيشه ای و براق درآورید تا کمک کند اتاقھای کوچک بزرگتر به نظر برسند و نور را منعکس کنند.
  جف بانکز Banks Jeff میگوید اغلب از کفيھای براق فيت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پائين استفاده کنيد.
 • تختخواب اضافی مھمان در یک اتاق اضافی (آن را کوسن و پشتی بپوشانيد به طوری که یک کاناپه به نظر برسد) را به محل اتاق استراحت روزانه تبدیل نمایيد و از آن دو منظوره استفاده کنيد.
  بدین ترتيب یک جای راحت ایجاد کرده اید که ميتوانيد در طول روز برای نشستن یا درس خواندن از آن استفاده کنيد.
 •  کورنيا ساند گرن از شرکت طراحان داخلی زیبو Inteniors Ziboh می گوید دوست دارم قفسه ھای شيشه ای را در شاه نشين بگذارم درحاليکه ميزھای شيشه ای کمک ميکنند نور زیادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگير شود.
  ھر جا زم است نور را به حداکثر برسانيد از انواع مختلف شيشه دردرھا استفاده کنيد.
 • ٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه
  ٢٠ ايده برای تزئين دکوراسيون خانه

  آشپزخانه ھای مستقل منظره زیبا و جدیدی با فضایی در زیر خود دارند که برای ذخيره وسایل اضافه استفاده ميشود.
  به این ترتيب اینطوریاحساس ميشود که کف آشپزخانه بزرگتر است و ميتوان بعداً از آن استفاده کرد.

 •  دقت کرده اید که اتاقھائی که در نمایشگاه ھا آینه ھای زیادی دارند چطور به نظر ميرسند؟
  این آینه ھا را برای برگرداندن نوردور اتاق ميگذارندکه باعث ميشود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آینه ھای بلند را در شاه نشين قرار دھيد ودر حمام برای احساس روشنی و نورگيری از آنھا استفاده کنيد.
 •  به مبلمان خودتان فکر کنيد و طوری آن را بچينيد که صندليھا و ميز در سر راه رفت و آمد قرارنگيرد.
 •  در طراحی از ھر سبکی که با سلایق شما سازگار است بھره گيری کنيد.
  سبک نيوانگلند باشد یا از وسایل مجلل و پرزرق و برق استفاده کنيد. طرح مطلوب خود را کم کم کامل کنيد.
 • از انواع مختلف طرحھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنيد برای مثال یک آشپزخانه اتاق غذاخوری یا مطالعه و اتاق کار در اتاق نشيمن.
  این مسئله وقتی که بخواھيد خانه تان را بفروشيد ھم به نفعتان است .
  باعث می شود خریداران فکر کنند با پولی که ميدھند فضایی دو برابردر اختيارشان قرارمی گيرد.
 • از اتاقھایی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنيد.
  مبلمان اتاق نشيمن را با دقت بچيند یک کاناپه یا ميز در وسط اتاق قراردھيد تا احساس راحتری به شما دست دھد، بھتر از این است که ھمه چيز را به دیوار تکيه دھيد.
 • وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب ميکنيد نه فقط برای اتاقھا بلکه برای تمام خانه تان فکر کنيد.
  بنابراین ميتوانيد نتيجه آخر را تصور کنيد که باید با بقيه اجزا ھماھنگی داشته باشند.
 • کارول تيومن مالک شرکت طراحان داخلی Interiors man New می گوید دوست دارم با طرحی قوی تر رنگھای کرم روشن و طلایی روشن را روی دیوار استفاده کنم.
 • چرم و خز را با ھم استفاده کنيد از کاغذ دیواری ھای بافت دار نيز برای یک طرح خنثی استفاده کنيد .
 • ليپن شيلتون shillon Lipnne می گوید مناظر زیبا شامل پارچه ھای مرواریدی و مخلوطی از وسایل قدیمی با نمونه ھای معاصر است. مبلمان چرم و آینه ھای طلایی دوام زیادی نيزدارند.
 • کاترین سوپر soaper Cathetrine می گوید پارچه ھای نخی بخرید و آنھا را با استيل، نقره سياه و سفيد مخلوط کنيد تا طراحی جاودانه ایجادکنيد.
 • جف بانکز Banks Jeff معتقد است روکش ھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بيرون جذب ميکند.
  طرحھای رنگارنگ یک اتاق ساده را پشت دری کرکره ای کامل ميکند.
 • پرده ھای سنگين و جمع شدنی را با کرکره ھای مد روز که برای داخل تاقچه پنجره مناسب است تغييردھيد یا از پارچه وال برای ظاھر ھواگير استفاده کنيد .
 • پارچه ھای سبک راکه بارنگھای پرده تفاوت دارند دوبرابر کنيد یا آنھا را به ھم وصل کنيدوبگذارید با چينھای ملایم تا کف اتاق بياید.
 • ميله ھای پرده ای با تزئيات مروارید یا چسبھای رنگی و شيشه ای بخرید تا اتاق را زیبا کنيد و از بست ھای زیبا برای نگه داشتن پرده ھا درجای خودشان استفاده کنيد.
 • به این مسئله فکرکنيد که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتياج دارید در محل ھای کار مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زیاد و برای اتاق خواب و غذا خوری نور کم لازم است .
 • کورنيا ساند گرن Sundgren Corina ميگوید با لامپھای رو ميزی و سقفی اتاق را زیباتر کنيد من چراغھای ایستاده را در گوشه تاریک قرار ميدھم زیرا نور ملایم و مطبوعی ایجاد می کنند.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.