١١ نکته درباره اتاق نوجوانان

١١ نکته درباره اتاق نوجوانان

طراحان آریا در این مقاله راجع به ١١ نکته درباره اتاق نوجوانان با شما علاقمندان به طراحی داخلی سخن می گوید.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

به دليل اینکه نوجوان ھا ھميشه به دنبال آزادی و آرامش ھستند، به طور معمول به فضایی بزرگ ھم نياز دارند تا به طور نسبی نيازھایشان فراھم شود.

١١ نکته درباره اتاق نوجوانان
١١ نکته درباره اتاق نوجوانان

در این مطلب به چند نکته در مورد اینکه چطور نوجوان ھا را خوشحال کنيم و نيز اینکه چطور کاری کنيم که از اتاق خود راضی باشند، اشاره می شود (١١ نکته درباره اتاق نوجوانان ) :

 • استفاده از بالش ھای دکوری، فرش ھای کوچک، آباژورھای پایه بلند و تابلوھای دیواری می تواند فضایی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق نوجوانان خلق کند.
 •  بوردھای بزرگ دیواری و یا مجموعه ای از عکس ھای مورد علاقه شان، تکه ھایی از مجله ھایی که دوستش دارند، اینھا ھمه از مواردی است که نوجوانان بين سن ١٢ تا ١٩ سالگی به آنھا علاقه مند ھستند. با استفاده از این موارد می توانيد فضایی را که باب ميل نوجوان ھاست خلق کنيد.
 • ایده ھای خلاقانه، مانند مجموعه ای از ماسک ھا یا شمشيرھایی که به صورت ضربدری قرار گرفته اند، چاقوی شکار، زره ھای تزیينی
  ھمه می توانند بسيار جذاب باشند و فضایی کاملا متفاوت را به وجود آورند.
 •  چراغ ھای مطالعه زیبا و جاشمعی ھای کوچک و زیبا که اشکال و طرح ھای مختلف دارند و ھمچنين اگر مطابق سليقه نوجوان شما انتخاب شوند، می توانند فرزند شما را به درس خواندن تشویق کند.
 •  صندلی ھای کوسن مانند بزرگ که زیرشان یه ای محکم دارد و می توان آنھا را در رنگ ھای مختلف با ھم ست کرد، می توانند دکور مناسبی برای گوشه ای از اتاق باشند.
 •  صندلی ھای تاشو نيز گزینه ھای مناسبی ھستند و فضای کوچکی را اشغال می کنند.
 •  صندلی ھای راحتی عmوه بر زیبایی که به اتاق اضافه می کنند، می توانند جھت پذیرایی از دوستان فرزندانتان که برای تماشای فيلم یا درس خواندن به دیدارشان می آیند، گزینه ھای خوبی باشند. ھمچنين می توانيد این صندلی ھا را با کوسن ھای بزرگ و رنگی دکور کنيد.
 •  نوجوان ھایی که اتاقشان را با خواھر یا برادرشان تقسيم می کنند، برای داشتن فضای خصوصی می توانند از پرده ھای وسط اتاق و یا تخت ھای کاناپه ای استفاده کنند.
 •  برای داشتن جایی جھت نگھداری وسایل مورد نيازشان مانند وسایل مرتب کردن موھا، سی دی ھا، لباس ھای کثيف و مجله ھا می توانيد از سبد و آویزھای لوله ای استفاده کنيد.
 •  با قرار دادن یک کاناپه اضافی در اتاق و یا یک ست کاناپه تخت خواب شو که به عنوان تخت خوابی برای دوستانشان به کار رود می توان یک حال خصوصی در اتاق برایشان به وجود آورد.
 •  با داشتن یک ميز کامل استاندارد، ھمراه با یک کامپيوتر شخصی به ھمراه صندلی راحت نوجوان ھا می توانند به راحتی برای مدت طولانی درس بخوانند بدون اینکه پشتشان درد بگيرد. فضای درس خواندن برای نوجوان ھا یکی از مھم ترین فضاھایی است که باید با دقت دکورشود.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.