ویژگی های حمام ایده آل

ویژگی های حمام ایده آل

طراحان آریا در این مقاله ویژگی های حمام ایده آل را برای شما علاقمندان به طراحی داخلی شرح می دهد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

بيش از ٨٠ درصد حوادث خطرناک در خانه اتفاق می افتدکه بخش عظيمی از آن نيز مربوط به رعایت نکردن نکات ایمنی در حمام است.

کاشی ها استاندارد طراحی حمام هستند و امکان استفاده از آنها به صورت نامحدود امکان پذیر است. در این سال بارهای مختلفی از روند کاشی های مختلف دیده می شود که فقط در مورد هر سبک طراحی، از مینیمالیستی تا حداکثر سازی ارائه می شود. در اینجا برخی از طرح های خود را برای الهام بخشیدن به بهبود حمام خود در اینجا کشف کنید.

آب و وسایل برقی در کنار ھم خطر آفرین اند. از سوی دیگر، وجود کف پوش نامناسب تا حد زیادی احتمال سر خوردن در حمام را افزایش می دھد.
امروزه حمام در خانه ھای شھری به مکانی برای رفع خستگی و پاکيزه کردن جسم تبدیل شده است. فرقی نمی کند که حمام شما کوچک باشد یا بزرگ؛رعایت برخی موارد مانند انتخاب کف پوش مناسب، رنگ زیبا، دستگاه تھویه و وسایل جانبی مناسب می تواند این مکان را به مکانی دلنشين، آرام و ایمن برای تمامی اعضای خانواده تبدیل کند.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

ویژگی های حمام ایده آل
ویژگی های حمام ایده آل

۴ نکته درباره کف پوش حمام

 •  بھترین گزینه برای کف پوش حمام، سراميک است. سراميک در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ بسيار متنوع است.
 • از ميان انواع سراميک ھا، سراميک ھای شياردار از امنيت باتری برخوردار است و ميزان خطر ليز خوردن را تا حد زیادی کاھش می دھد.
 • در حمام ھایی که کف شيب داری دارند، بھتر است از موزایيک ھایی با سایز کوچک استفاده کنيد تا ھم شيب کمتر به نظر برسد و ھم شکستگی و آسيب دیدگی در ميان موزایيک ھا به وجود نياید.
 • استفاده از کف پوش بدون لعاب توصيه نمی شود چون پاک کردن این نوع کف پوش ھا کار بسيار سختی است. در عوض کف پوش ھای زبر بھترین گزینه ھستند.

  ٢ نکته درباره رنگ حمام

 • اگر حمام کوچکی دارید، دکوراتورھا به شما توصيه می کنند از سراميک ھایی به رنگ سفيد و بژ یا زرد و کرم بسيار روشن استفاده کنيد تا نورمنعکس شده و فضای حمام بزرگ تر به نظر برسد.
 • اگر کف پوش از سراميک سفيد و روشن است، بھتر است دیوارھا به رنگ قرمز، زرد یا آبی باشد، استفاده از پوشش دیواری طرح دار نيز محيط حمام را دنج و گرم می کند. استفاده از رنگ مورد علاقه در حمام سبب آرامش و به وجود آمدن انرژی در شما می شود.
ویژگی های حمام ایده آل
ویژگی های حمام ایده آل

 اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

    ٣نکته درباره تھویه حمام

 • در بسياری از موارد اتفاق می افتد که افراد در حمام دچار خفگی شوند. در خانه ھای قدیمی آبگرمکن اغلب در حمام است و ھمين امر سبب
  نشت گاز و خفگی می شود.
 • محيط حمام محيطی مرطوب است و رطوبت با برای افرادی که دچار بيماری قلبی یا آسم ھستند، خطرناک است.
 • متاسفانه در برخی خانه ھا پنجره یا ھواکشی در حمام نصب نشده و اغلب پس از حمام، اعضای خانواده مجبورند در حمام را باز گذارند تا ھوای حمام عوض شود اما ھمين موضوع سبب ورود ھوای نامطبوع و مرطوب حمام به داخل فضای خانه می شود. برای از بين بردن بوھای نامطبوع و رطوبت در حمام بھتر است از پنجره یا ھواکش استفاده شود.

  ١ نکته درباره نورپردازی در حمام

 • حمام محيطی مرطوب است و در صورتی که تاریک باشد، محل مناسبی برای رشد قارچ ھا خواھد بود.بنابراین بسيار ضروری است که به گونه ای طراحی شود که حتما نور طبيعی به داخل آن بتابد.

 ویژگی های حمام ایده آل

ویژگی های حمام ایده آل

     ۵نکته درباره ایمنی حمام

 • برق گرفتگی از جمله حوادثی است که اغلب در حمام رخ می دھد. تمامی وسایل برقی را پس از استفاده از پریز برق بکشيد و جمع کنيد. برای پریزھای حمام نيز باید از محافظ پریز استفاده کرد. تمامی سيم ھای برق درون حمام باید با روکش عایق پوشانده شوند، به طوری که ھيچ سيمی با آب تماس نداشته باشد.
 • برای جلوگيری از سر خوردن در حمام، در اطراف وان از کف پوش ھای دویه حاوی تکس استفاده کنيد. این کف پوش ھا به وسيله تکس زیرینبه کف حمام نصب می شود و یه بيرونی که دارای بافت ناھموار است ميزان سرخوردگی را کاھش می دھد. از پادری پلاستيکی نيز می توانيدبرای کف حمام استفاده کنيد. نصب ميله ھایی به عنوان دستگيره روی دیواره ھای حمام نيز ایده خوبی است و می توانيد پيش از زمين خوردن باگرفتن آنھا تعادل خود را حفظ کنيد.
 • سوختگی در حمام ھم زیاد اتفاق می افتد. بھتر است پيش از آنکه خودتان یا کودکتان را زیر دوش آب بفرستيد، ابتدا دستتان را زیر شير آب
  گرفته و درجه حرارت آب را تنظيم کنيد. درجه مناسب آب برای پوست ٣۵ تا ٣٧ درجه است.
 • در صورتی که محيط داخل حمام به گونه ای طراحی شده که در آن شيشه وجود دارد، توجه داشته باشيد که این شيشه ھا باید از جنس
  پلاستيک یا شيشه نشکن باشد تا موجب بریدگی و پارگی شدید پوست در صورت شکستن نشوند.
 • نظافت حمام موضوع مھمی است که اغلب فراموش می شود. پس از ھر بار حمام کردن، دیوارھا و کف حمام را با مواد پاک کننده بشویيد و دستگاه تھویه یا پنجره را باز کنيد تا رطوبت خارج شود. در درون حمام حتما سطل زباله درپوش دار، تميز و مجھز به کيسه زباله قرار دھيد. ھيچ گاه حوله ھای کثيف را در حمام روی ھم جمع نکنيد چون سبب رشد قارچ ھا خواھد شد.

  ٢نکته درباره حمام ھای مدرن

 •  به تازگی سردوش ھایی وارد بازار شده که ميزان آب را متعادل کرده و در ضمن فشار آب را با می برد. این دوش ھا در این روزھا که ھمگی ما بایددر مصرف آب صرفه جویی کنيم می توانند کمک بسيار مناسبی باشند.
 • گمان می کنيد درجه حرارت آب در ھنگام دوش گرفتن برایتان مھم است؟ به تازگی دوش آب ھوشمندی وارد بازار شده که می تواند دمای آب را اندازه گرفته و آن را در رنگ نورھای متفاوت گزارش کند. برای مثال، اگر دمای آب ٣٢ درجه باشد نور سفيد، ٣٣ تا ۴١ درجه نور آبی، ۴٢ تا ۴۵ درجهنور بنفش و بای ۴۵ درجه نور قرمز می شود. این وسيله استحمام کودکان را برای مادران راحت تر خواھد کرد. گروه طراحان آریا با سال ها تجربه و تخصص مجری تمامی امور بازسازی و زیباسازی منازل شما یاران همیشگی می باشد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.